Klimatyzacje

W naszej ofercie serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej dotyczącej wszystkich rodzajach samochodów osobowych, dostawczych, busów, autokarów i samochodów ciężarowych na terenie Leska. Wykonujemy usługi m.in. takie jak napełnianie układów klimatyzacji płynem R 134, odgrzybianie, kontrola szczelności i osuszenie z wilgoci za pomocą nowoczesnego urządzenia Clima 9000. Producenci samochodów zalecają przegląd i obsługę układów klimatyzacji raz na dwa lata.

Serwis i naprawę klimatyzacji wykonujemy za pomocą urządzenia Włoskiej Firmy BrtemBea CLIMA 9000. Urządzenie to charakteryzuje przede wszystkim w pełni automatyczna obsługa. Czynności, które wykonywane są podczas przeglądu układu klimatyzacji:

  • odzysk czynnika chłodniczego,
  • następnie odseparowanie od niego starego (zużytego) oleju,
  • oczyszczenie przez filtry i zrzucenie do zbiornika wewnętrznego,
  • wytworzenie podciśnienia,
  • kontrola szczelności i osuszenie z wilgoci układu A/C,
  • wprowadzenie czystego oleju w celu nasmarowania sprężarki i wewnętrznych elementów układu A/C, jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenie znacznika UV,
  • napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz ciśnieniowa diagnostyka pracy klimatyzacji już po prawidłowo wykonanych ww. czynnościach następują po sobie automatycznie etap po etapie bez konieczności naszej obecności.

Stacja po podłączeniu pod dany samochód jest przez operatora programowana i po uruchomieniu wykonuje wszystkie cykle automatycznie. Wyjątkiem jest przypadek, gdy podczas wykonywania fazy podciśnienia zostaje wykryta nieszczelność, wtedy stacja przerywa swoją pracę i stosownym komunikatem o tym nas informuje. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż czynnik chłodniczy po napełnieniu układu A/C, wcześniej czy później (raczej wcześniej) ulotniłby się do atmosfery.

Oprócz pracy w procedurze automatycznej, stacja może też pracować w trybie manualnym, umożliwiającym wykonanie jednej wybranej funkcji, np. gdy wymieniamy jakiś podzespół układu np. filtr osuszacz (czynność tą powinno wykonywać się nie rzadziej niż co 3 lata) podłączamy się stacją i wykonujemy odzysk czynnika chłodniczego, po to by bezpiecznie i bez strat chłodziwa wymienić uszkodzony element.

Stacja posiada wbudowane bazy danych samochodów:

  • osobowych,
  • ciężarowych, pochodzące z aktualnej bazy danych oraz specjalistyczny system diagnostyczny.
  • Po wprowadzeniu danej marki i modelu samochodu, na ekranie wyświetlane są informacje o wymaganych ilościach gazu i oleju układu A/C oraz jego schemat z rozmieszczeniem poszczególnych elementów budowy w tym z umiejscowieniem złącz serwisowych pod wysokie HP i niskie LP ciśnienie.